Cosmoderm

Monday, June 30, 2014

Hal-Hal Perubatan Yang Tidak Membatalkan Puasa

Terlalu ramai umat Islam yg keliru dengan perkara-perkara ibadah, lebih-lebih lagi bab ibadah puasa. Kan dah jelas melalui dari alquran dan sunnah yg sohih, perkara-perkara yg membatalkan puasa seperti penerangan di bawah ini.

Artikel diambil dari Seminar Fekah Perubatan ke 9 yang diadakan di Casablanca, Morroco, 8-11 Safar 1418 bersamaan 14-17 Jun 1997.(Substances and actions that nullify the fasting)

Bahan-bahan yang boleh membatalkan Puasa

Menurut Al Quran dan Hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, tiga perlakuan yang boleh membatalkan puasa: Makan, minum, dan melakukan hubungan seks. Oleh yang sedemikian, apa-apa bahan yang dapat melalui rongga samada berbentuk pepejal atau cecair dalam apa jumlah sekalipun, ianya boleh membatalkan puasa.

Accordingly, the participants agreed unanimously that the following do not nulIify fasting)

Menurut ahli majlis/peserta seminar tersebut dan telah sepakat bersetuju bahawa perkara-perkara berikutTIDAK MEMBATALKAN PUASA.

( 1 )Eye and ear drops, and ear wash.      
Ubat titis mata, titis telinga dan basuh telinga

( 2 ). Nitroglycerine tablets placed under the tongue for the treatment of angina.       
  Ubat tablet Bawah lidah yang digunakan oleh pesakit Angina (Jantung).

( 3 ). Insertion into the vagina of pessaries, medical ovules, vaginal washes, vaginal speculum, and doctor's or midwife's fingers during pelvic     examination.        
 Memasukkan ubat melalui faraj, memasukan alat perubatan, membasuh, spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan vagina(sebelum bersalin).

( 4 ).Insertion of the urethroscope into man or woman radio-opaque media for X-ray diagnosis or bladder irrigation.             Memasukkan teropong kesalur kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan xray.

( 5 ).Tooth drilling, extraction, cleaning or the use of mis-~ and toothbursh, provided nothing is swallowed into the stomach, do not nullify fasting.       
 Menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan berus gigi, dengan syarat TIADA apa-apa bahan yang  memasuki perut dari prosedur tersebut.

( 6 ).  Injections through the skin or muscle or joints or veins, with the exception of intravenous feeding.         
 Suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah, KECUALI memberi makanan melalui pembuluh darah.

( 7 ).  Blood donation or receiving blood transfusion.         
 Penderma atau menerima pemindahan darah.

( 8 ).   Oxygen and anaesthetic gases.           
 Oksigen dan Gas Bius.

( 9 ).   All substances absorbed into the body through the skin, such as creams, ointments, and medicated plaster.           
 Semua jenis bahan yang boleh menyerap kedalam badan melalui kulit seperti krim, jelly atau plaster berubat.

( 10 ).  Drawing blood samples for laboratory testing.           
 Mengambil sampel darah untuk ujian makmal.

( 11 ).  Catheter and media for arteriography of heart or other organs.          
 Sesalur dan bahan perantara untuk arteriografi (pemeriksaan xray khas jantung) atau organ lain.

( 12 ).   Endoscopy for diagnostic or intervention purposes.            
 Teropong dalam rongga perut (endiskopi) untuk mencari punca penyakit.

( 13 ).  Mouth wash, gargle or oral spray, provided nothing is swallowed into the stomach.           
 Membasuh mulut, berkumur atau semburan mulut, dengan syarat tiada bahan masuk kedalam perut

( 14 )   Teropong ke dalam salur peranakan atau memasukkan alat kedalamnya. (ie. UICD)

 ( 15 ).    Mengambil tisu (biopsi) hati atau organ lain.

( 16 ).   Nose drops, nose sprays, and inhalers.           
 Ubat titis hidung, semburan hidung and ubat sedut.

( 17 )    Anal injections, anoscopes, or digital rectal examination.          
Suntikan kedalm dubur, teropong dan pemeriksaan digital ke dalam dubur.

( 18 ).   Surgery involving general anaesthetic, if the patient decided to fast.           
Pembedahan yeng melibatkan bius sepenuhnya jika pesakit mengambil keputusan untuk berpuasa.

( 19 )    Machine or intraperitoneal renal dialysis.         
  Mesin atau dialisis buah pinggang melalui perut

( 20 ).  Use of gastroscope, provided it does not entail the introduction of liquids or other substances into the stomach.            Penggunaan teropong perut, dengan syarat tidak memasukkan apa-apa bahan cecair atau bahan seumpamanya kedalam perut.

Sumber dari : Facebook Mudahnya Islam